TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Vesmír ve IV. A

  • Jana Nedvědová

V druhé polovině října provázel čtvrťáky z áčka Vesmír napříč předměty - všichni si zkusili pohyb planet, zkoumali velikost a představili si vzdálenost od Slunce. Při výtvarné výchově děti využily krás podzimu a z přírodnin tvořily Slunce a porovnávaly velikost planet. V rámci českého jazyka pracovaly s texty a nakonec počítaly zajímavé úlohy v matematice. Celé téma paní učitelka s dětmi zakončila projektovým dnem s názvem Kouzelný Vesmír. Čtvrťáci vyrobili model Sluneční soustavy a ve dvojicích odprezentovali svoje zadané téma (Slunce, Měsíc, planety).

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání