TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den u čtvrťáků

  • Jana Nedvědová

Čtvrťáci si zorganizovali projektový den společně v ročníku. Vyrazili ven do Sklanářova dolíku, promíchali se mezi třídami a společně plnili úkoly vycházející především z obsahu učiva předmětu člověk a jeho svět. Pracovali s kalendářem, všímali si státních svátků a jejich významu, sestavili státní znak. Společný den se jim moc líbil.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání