TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den ve III. B

  • Jana Nedvědová

Krásné počasí o projektovém dni vylákalo do ulic našeho krásného města i děti ze III. B. Paní učitelka jim na cestu připravila mapy s celou řadou zajímavých úkolů. Děti  si vše, co zjistily, zapisovaly do plánků města. V polovině své cesty se zastavily za úžasnou paní asistentkou Blankou Krupkovou. Všichni měli ze setkání velikou radost. Když se potěšili, pobavili, občerstvili a splnili další část připravené práce, vyrazili zase zpět ke škole. Na konci celého putování je čekal ve třídě poklad. 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání