TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Šesťáci trénovali dovednosti v první pomoci

  • Jana Nedvědová

Nesmírně důležité dovednosti - jak poskytnout první pomoc a ošetřit různá poranění - trénovali v pátek 29.4. šesťáci pod vedením nejpovolanějším. Zavítala mezi nás totiž paní Romana Kunášková, která pracuje na Záchranné službě v Čáslavi. Připomněla dětem důležité zásady, vše předvedla a také děti měly možnost vyzkoušet si v praxi život zachraňující úkony i ošetření. Paní Kunáškové velice děkujeme, že si v nabitém programu našla čas a strávila s námi téměř celé dopoledne, 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání