TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Záhadu ztraceného stříbra řešili při projektovém dni třeťáci z céčka

  • Jana Nedvědová

O projektovém dni se třeťáci z céčka vypravili do Vlašského dvora. Navštívili královskou mincovnu, viděli ukázku ražby pražských grošů pregéřem v dobovém kostýmu, v nově zpřístupněném sklepení řešili záhadu ztraceného stříbra a seznámili se s pověstí o ukradeném pokladu ve Vlašském dvoře. Velký úspěch měla u dětí také návštěva Královského paláce - navštívily audienční sál a královskou kapli, ve které potrénovaly hlasivky. Ve škole jim pak paní učitelka rozdala certifikáty. Projektový den se třeťákům velice vydařil.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání