TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Patronát IX. A a II.A

  • Jana Nedvědová

Deváťáci z áčka se v pondělí 19.9. ráno vypravili za svými druháčky. Ve skupinách se nejprve snažili ve stanoveném limitu postavit co největší věž z kostek lega. Pak si každý tým sestavil svou abecedu z domina a na závěr došlo na hledání předmětů ke každému písmenku abecedy. Vítězové našli ve třídě věci celkem k dvaceti osmi písmenkům abecedy - obdivuhodný výkon! Všichni si společné ráno velmi užili  těší se na další setkání.     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání