TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Do pralesa se na chvíli přenesly děti ze III. B a III. A

  • Jana Nedvědová

Třeťáci z béčka a áčka se na chvíli přenesli do pralesa a to díky výtvarně vzdělávacímu programu Cesta do pralesa, který absolvovali ve čtvrtek 23.3. a v úterý 28.3.v GASKu. Nejprve se pod vedením lektorky seznámili s možnostmi, jak využít přírodniny při tvorbě výtvarného díla a poté si to šli vyzkoušet přímo do výtvarného ateliéru. Děti pracovaly ve skupinách a mohly k tvorbě využít uhlíky, rudku či dokonce malovaly hlínou, pískem nebo listy trávy. Vznikla skutečně vydařená díla, která každá skupina prezentovala před svými spolužáky. Mgr. Jaroslava Śibravová a Mgr. Lenka Luňáková 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání