TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kreativní výtvarka v VIII. D

  • Jana Nedvědová

Co bych si zahrál v animovaném seriálu? Kdo neprošel animáky? Zamyšlení se nad vizuální stránkou vybraného seriálu a nad vlastními vizuálními znaky, načrtnout návrh, ve kterém se sám propojím s postavičkou. Výsledkem snažení žáků VIII.D jsou tyto kašírované práce, u kterých trpělivě lepili vrstvy novin, poté barvili a oblékali, dokonce sami šili. Jak se jim toto propojení povedlo? Posuďte sami... Mgr. Irena Komárková 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání