TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O energiích budoucnosti diskutovali osmáci a deváťáci

  • Jana Nedvědová

Osmáci a deváťáci měli v týdnu před jarními prázdninami možnost aktivně besedovat o různých druzích energie, zopakovat si výhody a nevýhody obnovitelných i neobnovitelných druhů, získat ucelené a aktuální informace s ohledem na dnešní energetickou situaci. Odbornice z Ústavu pro jadernou bezpečnost a zástupci Temelínské elektrárny doplnili své povídání krátkými filmy, pokusy se solárním článkem i ukázkou měření radiace dozimetrem. Součástí programu byly i soutěže a kvízové otázky, za správné odpovědi žáci získali odměnu v podobě reklamních předmětů. Mgr. Hana Ratajíková 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání