TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Půdní badatelé - VI. D

  • Jana Nedvědová

Šesťáci z déčka se v rámci pracovních  činností stali na chvíli badateli. U přinesených vzorků půdy zjišťovali vlastnosti svými smysly. Pomocí lupy objevovali jednotlivé složky půdy, modelováním kuličky odhadovali obsah jílovitých částic, čichovou zkouškou obsah aromatických složek. Ověřili schopnost půdy propouštět vodu a určili půdní druhy a typy.I přestože se při práci trochu umazali, všichni úspěšně aktivitu zvládli a užili si ji. Mgr. Hana Ratajíková 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání