TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Spolu ve škole - V. B, C

  • Jana Nedvědová

Na samý začátek nového školního roku, na pondělí 5.9., jsme naplánovali projekt Spolu ve škole. Projekt je určený pro páťáky, kterým se vyměnili třídní učitelé a jeho cílem je bližší seznámení dětí s novými učiteli mimo školní lavice. Příznivé počasí nám umožnilo vyrazit ven, do okolí školy a chrámu svaté Barbory, některé aktivity jsme dokončili i ve třídách. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání