TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Techmania Science Center Plzeň - VIII. B

  • Jana Nedvědová

V úterý 17.1. navštívila třída VIII.B společně se studenty SPŠ Kutná Hora plzeňské centrum Techmania Science Center. Návštěvníci tohoto centra mají možnost experimentovat a poznávat, jak funguje svět kolem nás. Příroda, fyzika, různé obory lidské činnosti jsou představovány prostřednictvím modelů, zařízení a strojů, které je možné vyzkoušet, osahat si je, použít. A toho žáci bezezbytku využili. Před samotnou exkurzí si vytipovali expozice, které chtějí navštívit a do Techmanie tak přijeli s předem připraveným programem, aby mohli efektivně využít čas tam strávený. Ten byl omezený vzdáleností Plzně a Kutné Hory a časově náročnou dopravou. Tu navíc zkomplikovala nehoda na pražském okruhu, díky které se čas návratu prodloužil o další hodinu a půl. I přesto je možné návštěvu Techmánie doporučit a ta může být cílem nejen školních exkurzí, ale i rodinných výletů. Mgr. Lukáš Istenčin 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání