TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třeťáci z béčka posilují digitální kompetence

  • Jana Nedvědová

Využívání ICT ve výuce je pro děti ze třetích tříd zcela běžná věc. Oblíbeným úkolem je například vyhledávání různých zajímavostí na internetu, práce na interaktivní tabuli je již samozřejmostí a nově pracujeme ve výuce s tablety, převáženě hravou formou opakujeme a upevňujeme znalosti z českého jazyka, matematiky či prvouky a angličtiny. Práce děti velmi baví a postupně si osvojují další a další dovednosti v práci s informačními a komunikačními technologiemi.  Mgr. Jaroslava Šibravová 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání