TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Co nového ve III. D?

  • Jana Nedvědová

Slunečné počasí vylákalo třeťáky k venkovním aktivitám. Využili nového prostoru u školy k prozkoumání jinak "neviditelného" světa pomocí mikroskopu, došli si na Dolní Žižkov vyzkoušet své fyzické síly. Při tělesné výchově se žáci vzájemně doplňují v rámci skupinových aktivit a zkouší dodržovat fair- play chování. Rádi si alespoň na chvilku vyběhnou přes ulici do parku k Barboře a venkovní učebnu využívají nejen ke čtení, ale i k relaxačním chvilkám. Nová interaktivní tabule děti nadchla a pokaždé něčím mile překvapí. Procvičování výuky pomocí notebooků děti tradičně uvítaly. Andrejka Sýkorová se v pátek za podpory celé třídy úspěšně zúčastnila hudební soutěže. Mgr. Štěpánka Menová       

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání