TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Čtvrťáci z áčka se proškolili v první pomoci - projekt Rodiče ve výuce

  • Jana Nedvědová

V úterý 9.4. navštívila naši třídu IV.A  maminka Péti Lázňovského, paní Kateřina Lázňovská se svou kolegyní, zdravotní sestřičkou ze zdejší nemocnice. Pro děti si připravily zajímavé vyprávění o své nelehké a důležité práci, předaly dětem cenné rady, kdy je potřeba zavolat záchrannou službu a co je potřeba říct. Děti si samy  mohly vyzkoušet první pomoc - masáž srdce na figuríně. Děkujeme mnohokrát za čas, který s námi obě sestřičky strávily. Mgr.Lenka Luňáková  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání