TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Inspirativní návštěva v Nizozemí

  • Jana Nedvědová

Týden od 15. dubna jsme strávili v Nizozemí, kde jsme měly možnost poznat díky Eduzměně školní systém této země. Přivítali nás v několika školách různého zaměření, například škola, která se věnovala výuce pouze v angličtině, nábožensky orientované školy v Haagu a okolí. Z našeho pohledu místní školy kladou velký důraz na wellbeing dětí, vzdělání je založeno na potřebách a pocitech žáka, do výuky jsou často zapojováni rodiče. Učitelé jsou průvodci dětí, nabízejí jim různé způsoby k dosažení cílů. 

Jednou z priorit je i rozvoj cítění a respektu k odlišnostem. Je kladen důraz na spolupráci dětí a je posilována zodpovědnost za své učení a dosahování cílů stanovených v daném předmětu (potažmo v ročníku), Povinné vzdělání začíná od čtyř let a končí po osmi letech. Poté se žáci rozhodují, na který typ střední školy budou přestupovat.

Ráz školských budov a dostatek prostoru kolem nich umožňuje dětem časté pobyty venku spojené nejen s výukou, ale zvláště s pohybem. Odmala jsou děti vedeny ke správnému vyjadřování, odolnosti a velkou výhodou je jejich plynulá angličtina. Obrovský důraz se klade na sport a fyzické zdatnosti .V jakémkoliv počasí se do školy jezdí na kole.

Nizozemí je nejen zemí tulipánů, ale také školským modelem, kterým se lze nepochybně inspirovat.

Mgr. Jaroslava Šibravová a Mgr. Štěpánka Menová

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání