TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IV. C pobývala v Bedřichově

  • Jana Nedvědová

IV. C se v termínu 29. 4. – 3. 5. dočkala dlouho očekávané školy v přírodě v Jizerských horách. I když byla mezi zúčastněnými třídami nejmladší, svými výkony byla páťákům rovnocenným partnerem. Velmi pěkné počasí nám umožnilo seznámit se s krásnou přírodou a turistickými zajímavostmi v okolí Bedřichova, našeho přechodného bydliště.

         Hned při první vycházce do okolí jsme navštívili areál legendární Jizerské 50. Fyzické síly čtvrťáků prověřila cesta na kamennou rozhlednu Královka tzv. Mravenčí stezkou. Přímo v areálu rozhledny se nachází dětské hřiště, což děti uvítaly a samozřejmě vyzkoušely jeho vybavení.  Velkou soutěživost projevili kluci a děvčata při šifrovací hře, kdy pomocí 12 šifer vyluštili pojem MEDVĚD WOJTEK. Děti se dozvěděly, že si ho za 2. světové války adoptovali polští vojáci a Wojtek získal hodnost desátník. Po válce žil v ZOO v Edinburghu, kde v roce 1967 zemřel ve věku 22 let. Vzhledem k velkému větru jsme museli odložit opékání špekáčků. Zato děti v lese vytvořily z přírodního materiálu krásné čarodějnické doupě.  Sice ne na koštěti, ale večerní tanec třídy na diskotéce byl originální a radostný. Čtvrtý den byl pro všechny čtvrťáky vyvrcholením zážitků v Bedřichově. Navštívili jsme lanové centrum, kde si všichni prověřili svoji fyzickou kondici a odvahu. Všichni byli šťastní, že „to dali.“  A to není zdaleka všechno. V průběhu pobytu jsme se pobavili (zapřemýšleli si) u množství zajímavých her, zazpívali jsme si, volili jsme osobnost školy v přírodě, společně jsme oslavili 10. narozeniny spolužačky Sabinky a úplně nakonec došlo i na táborák na rozloučenou. Mgr. Pavla Devátá 

    

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání