TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Letošní Tvořidla se vydařila!

  • Jana Nedvědová

Snad to bylo samotným tématem Voda…, dost možná ale tvořivými páry rukou, které po celé čtyři dny pracovaly, jak nejlépe uměly. Výtvory šikovných žáků 6. – 8. ročníků překvapily snad i samotné vyučující. Vyzkoušet si tentokrát mohli na příklad akvarel, vypalování a malbu na dřevo, prostorové objekty, sádrové reliéfy, reliéfy z alu fólie, sprejování přes šablony a třeba proměnu PET lahve ve výtvarné dílo.  Poděkování patří všem vybraným. Těšme se na září, kdy jejich práce vyzdobí chodbu školy a otevřou nový školní rok. Organizátorky kurzu - Mgr. Monika Krejčová, Mgr. Daniela Podoláková a Mgr. Irena Komárková 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání