TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přírodopisné vycházky absolvovali sedmáci

  • Jana Nedvědová

V rámci přírodopisných vycházek spojených s poznáváním rostlin se žáci sedmých ročníků seznámili s prvními jarními rostlinami a jehličnany. Před schody naší ZŠ hledali šištice dvou velkých cypřišků Lawsonových, poté před budovou školy ochutnali mladé větvičky smrku, hledali rozdíly mezi smrkem, jedlí a vedle rostoucí borovicí černou. U družiny objevili jalovec a jeho využití v kuchyni. Pak pokračovali do Vorlíčkových sadů, kde jsou vysazeny památné tisy a krásné liliovníky tulipánokvěté. Doufáme, že se vycházka líbila a děti tak poznaly stromy v nejbližším okolí naší školy. Mgr. Jana Kořínková a Mgr. Iva Klaudová

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání