TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Spolu ve škole si užili páťáci

  • Jana Nedvědová

Hned na samý začátek nového školního roku tradičně zařazujeme v pátém ročníku projekt s názvem Spolu ve škole. Je založený na metodách zážitkové pedagogiky a osobnostní a sociální výchovy, zaměřený na bližší seznámení s novými třídními učiteli a prohlubuje vzájemnou spolupráci a komunikaci. No a že si při něm vždy užijeme spoustu legrace, to už je taková třešnička na dortu...     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání