TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den u šesťáků - Mimořádné události

  • Jana Nedvědová

Podzimní projektový den u šesťáků byl zaměřený na mimořádné události. Ve dvou dílničkách se žáci seznámili s příčinou vzniku těchto událostí, způsoby chování při výstraze, evakuaci a požáru. Prakticky si vyzkoušeli evakuaci ze školy, prohlédli si hasící přístroj. V poslední třetí dílničce si pod vedením zkušené záchranářky, paní Kunáškové, nacvičili život zachraňující úkony. Všichni si vedli velmi dobře a celý projekt si užili. Paní Kunáškové velice děkujeme, že si na nás našla čas a přišla. Mgr.Hana Ratajíková  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání