TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den v devítkách byl zaměřený na právní odpovědnost

  • Jana Nedvědová

Pohybujeme se v mezích zákona.Takové bylo téma projektového dne pro žáky devátých ročníků. IX.C se hned od rána věnovala právní odpovědnosti mladistvých. Žáci se dozvěděli, k čemu je opravňuje dosažení věkové hranice 15, 16 let a následně 18 let, ale také to, jak se v tomto věku mění jejich právní odpovědnost. Stejnému tématu byla následně věnována i beseda s panem Tomášem Vávrou, policistou z kutnohorského dopravního inspektorátu, který přinesl mnoho užitečných informací z praxe. Druhá polovina projektového dne byla zaměřená na primární prevenci - deváťáci navštívili protidrogový vlak Revolutoin train.

V multimediální vlakové soupravě zhlédli příběh inspirovaný skutečnou událostí, viděli následky autohavárie, prošli vagonem simulujícím bydlení narkomanů, ale také výslechovou místností nebo vězeňskou celou. Měli možnost si uvědomit, že užívání drog ovlivňuje nejen život narkomana, ale také jeho rodiny, přátel a mnohdy i širokého okolí. Návštěvou vlaku ale program končil jen zdánlivě. Součástí tohoto unikátního projektu jsou totiž i návazné programy, které v rámci výchovy ke zdraví rádi využijeme. Mgr. Miloslava Sklářová  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání