TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Throwing a party - společný anglický projekt pro 7. a 8. ročník

  • Jana Nedvědová

V rámci hodin anglického jazyka žáci vybraných skupin 7. a 8. ročníků pracovali na projektu s názvem Throwing a party s cílem natočit video s pozvánkou na oslavu narozenin. Kromě svých znalostí angličtiny si žáci prověřili svou kreativitu při psaní scénáře, své herecké schopnosti při vlastní realizaci a předvedli své digitální kompetence v rámci závěrečného zpracování. V neposlední řadě se také dobře bavili... Při hodnocení výsledků - výsledných videí si vyzkoušeli vrstevnické hodnocení. Nechte se proto pozvat na párty, nabídka je opravdu velmi pestrá, jak uvidíte v přiložených ukázkách. Mgr. Hana Votavová a Mgr. Alena Tyrkasová 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání