TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třeťáci navštívili Ekocentrum Vlašim

  • Jana Nedvědová

Začátek dubna byl pro všechny třeťáky ve znamení výletu do Vlašimi. Zde jsme v místním ekocentru absolvovali program Od zrnka k bochníku. Jak už název napovídá - společně jsme se zrnkem obilí prošli cestu od zasetí až na talíř ve formě chutného, křupavého chlebíku. Dozvěděli jsme se, jak je třeba připravit pole pro pořádnou úrodu, jak vzrostlé a dozrálé obilí ve snopech správně vysušit, jak pomocí cepů zrníčka vymlátit, jak mezi žernovy namlít, i jak zhotovenou mouku využít v kuchyni. Společně jsme si zkusili vymíchat krásně těsto a zadělat na chlebové bochánky, které nám instruktoři upekli a následně jsme si je z programu odnesli.

Než se nám bochánky upekly, řekli jsme si, jak trávili svůj volný čas sedláci, zahráli jsme si hry a zazpívali si s kytarou. Výsledkem byl nejen zmiňovaný bochánek chleba, ale také certifikát o absolvování programu, který byl doplněný o recept.  Třeťáci z áčka a céčka si ještě stihli projít přidruženou para ZOO. Zde jsme se dozvěděli zajímavosti o místních handicapovaných zvířatech, o tom, co vedlo k tomu, že musí žít zde a co brání tomu, aby byla vypuštěna zpět do volné přírody. Také jsme se zde dozvěděli o nástrahách, které na volně žijící zvířata v přírodě čekají. Všechny děti si výlet řádně užily a jistě se už teď těší na další. Tým vyučujících 3. ročníku  

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání