TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třeťáci navštívili Kamenný dům

  • Jana Nedvědová

O cechovní organizaci v našem městě a o středověkých řemeslech se žáci třetích ročníků dozvěděli v Kamenném domě. Zábavnou formou programem žáky provedla matrona-žena cechovního mistra v dobovém kostýmu. V průběhu prohlídky expozice středověkého měšťanského domu se žáci seznámili s prací bednářů, šveců, tkalců, krejčích, řezníků, koželuhů, cínařů, tesařů, hrnčířů a dalších. Velmi zajímavý byl výhled z balkónku Kamenného domu na naše město, stejně tak i pohled na bohatou sochařskou výzdobu domu. V závěru programu žáci dostali cechovní osvědčení se svým jménem na památku. Mgr. Jana Němečková Růžičková

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání