TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třeťáci z déčka se činí

  • Jana Nedvědová

Na příchod jara se děti z III. D těší a připravují. Při skupinové práci se seznámily s jarními květinami, dokázaly je rozeznat a zapamatovat si základní informace při práci s textem. Tvoření otázek v anglickém jazyce si děti vyzkoušely i v praxi. Vytvořily si dotazník a odpovědi získaly od učitelů 1. stupně. Vlastnosti vzduchu a jeho zajímavosti třeťáky zaujaly v teoretickém i praktickém bádání. Pozorovaly, zkoušely, odhadovaly výsledky během pokusů se vzduchem. Fyzické zdatnosti si osvojily při cvičení s medicinbaly a žíněnkami. A nakonec Mezinárodní den matematiky si připomněly dobrovolným výběrem logických a aritmetických úloh.  Mgr. Štěpánka Menová   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání