TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ty a já - projektový den v osmičkách

  • Jana Nedvědová

Podzimní projektový den probíhal nově v 8. ročníku na vlnách dospívání. Již od počátku listopadu se osmáci projektově seznamují s některými dílčími tématy v hodinách Výchovy ke zdraví. Název projektového dne Ty a já shrnuje témata, která osmáci debatovali právě 15. listopadu v rámci své třídy - psychické a fyzické změny v období puberty, vnímání přirozené sexuality, prevence předčasného sexuálního života i téma antikoncepce.

Citlivými kroky byli žáci cíleně seznámeni s důležitostí uvědomění si sebe sama a svých potřeb. Nadto, byli vedeni k uvědomění si nutného respektu k sobě i druhému člověku nejen ve vztazích obecně, ale i v intimnějším kontaktu. I když byli zpočátku dne slovně aktivnější hlavně pedagogové, postupně se podařilo debatu rozvinout a koordinovat projekt na základě zájmu a dotazů samotných osmáků. Za úspěšně splněný cíl projektového dne vděčíme i paní Patricii Šrajbrové, která svou přítomností, citlivým a otevřeným přístupem k osmákům a sdílenou informovaností z oboru dodala tématu praktické znalosti pro osobní život žáků. Srdečně děkujeme za spolupráci. Mgr. Alena Tyrkasová 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání