TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis prvňáčků - pokračování

  • Jana Nedvědová

Budoucí školáci mohli prověřit svoji pohybovou zručnost v aule školy a také počítačové dovednosti v počítačové učebně. Pevně věříme, že si kromě drobných dárků a diplomu odnášeli milou vzpomínku na nás a s chutí a elánem přijdou v září do školy. Děkujeme všem našim dětem, které v pohádkových kostýmech celé odpoledně své budoucí kamarády školou prováděly, oběma našim kolegyním, které tuto náročnou organizaci zajistily a oběma fotografům, kteří pořídili fotodokumentaci. S rodiči se uvídíme v červnu na první společné schůzce, přijde na ni pozvánka. Těšíme se!   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání