TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijaté děti do 1. ročníku od 1. 9. 2024

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, v příloze najdete seznam děti, které byly přijaty od září 2024 k základnímu vzdělávání v prvním ročníku naší základní školy - v souladu se zákonem jsou zveřejněna pouze registrační čísla, která jste obdrželi při zápisu. Byly přijaty všechny děti, které se k zápisu dostavily. Dětem, jejichž zákonní zástupci žádají zároveň o odklad školní docházky, bude nástup do školy o rok odložen. Děti, které jsou po odkladu školní docházky a byly přijaty již v lońském roce, v seznamu nefigurují.

Na  pondělí 17. 6. 2024 od 17 hodin jsme naplánovali naši první společnou schůzku. Podrobnosti setkání vám pošleme na email, který jste uvedli jako kontaktní. Pozvánku dostanete už přímo do třídy, kterou bude vaše dítě od září navštěvovat. Z důvodu GDPR nebudeme seznamy tříd zveřejňovat.  

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání