TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Řád parlamentářů

 

1. Zvolený parlamentář je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání parlamentu,v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu.

 
2. Průběh schůzky řídí předseda

 
3. Nejsme třídní nadřazená moc

 
4. Členové se hlásí o slovo zvednutím ruky

 
5. Mluví pouze ten, komu předseda udělil slovo.

 
6. Všichni parlamentáři mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 parlamentář = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

 
7. Členové přicházejí na schůzky s podněty a návrhy, které vyplynou z třídních debat.

 
8. O návrzích je v parlamentu hlasováno. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.

 
9. V případě, že práce parlamentu bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

 
10. Parlament nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí vedení školy

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání