TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Důležitá funkce - docházka a omlouvání

  • Jana Nedvědová

Další návod vám přiblíží, jak prostřednictvím EduPage omlouvat nepřítomnost svého dítěte ve škole. 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání