TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závěry z jednání rady

 

Zápis z jednání Školské rady dne 25. 5. 2020

 

Přítomni: Dagmar Civišová, Zuzana Králiková, Jana Nedvědová, Tomáš Pajer, Renata Tremlová, František Tvrdík

 

Program:

1. Zpráva o hospodaření za rok 2019

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020

3. Aktuální zprávy ze školy – distanční výuka, návrat žáků do škol             

 

Závěry:

1. Školská rada vzala na vědomí bez připomínek zprávu o hospodaření za rok 2019.

2. Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2020.

  

 

Zápis z jednání školské rady dne 29. 9. 2020

 

Přítomni: Dagmar Civišová, František Tvrdík, Renata Tremlová, Zuzana Králiková, Jana Nedvědová

 

Program: 1. Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020

                  2. Nový školní rok – opatření v souvislosti s COVID-19, personální změny, zapojení do                              projektů 

                  3. Situace ve školní jídelně – informace            

    Závěry:

  1. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2019/2020

 

 

Zápis z jednání Školské rady dne 21. 6. 2021

 

Přítomni: Dagmar Civišová, Zuzana Králiková, Jana Nedvědová, Renata Tremlová, František Tvrdík

 

Program:

1. Zpráva o hospodaření za rok 2020

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021

3. Aktuální zprávy ze školy – distanční výuka, návrat žáků do škol, příprava nového školního roku             

 

   Závěry:

1. Školská rada vzala na vědomí bez připomínek zprávu o hospodaření za rok 2020. 

2. Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2021.

 

 

Zápis z jednání školské rady dne 31. 8. 2021 (online)

 

Přítomni: Dagmar Civišová, František Tvrdík, Renata Tremlová, Zuzana Králiková, Jana Nedvědová

 

Program: 1. Úpravy školního řádu a vnitřního řádu školní družiny a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Závěry:

Školská rada projednala a schválila předložené dokumenty. 

 

 

Zápis z jednání školské rady dne 11. 10. 2021

 

Přítomni: Dagmar Civišová, Luboš Hanzlík, Renata Tremlová, Zuzana Králiková, Jana Nedvědová

 

Program: 1. Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021

                  2. Nový školní rok – opatření v souvislosti s COVID-19, personální změny 

                            

    Závěry:

  1. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2020/2021

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání