TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Základní údaje

V souladu se změnou legislativy bylo Sdružení rodičů a přátel dětí školy přejmenováno na Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Žižkov Kutná Hora. Sídlem je Kremnická 98/18, Žižkov, účelem pomáhat škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání. Nejvyšším orgánem je členská schůze. Ve výboru pracuje paní Lada Truhlářová, paní Věra Martínková a paní Lenka Tyrnerová. Od 1. 9. 2023 byl navýšen členský příspěvek z 200 Kč na 300 Kč, platí ho starší sourozenec. Číslo účtu je 27-2103410247/0100, IČO 70131996. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání