TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Každý je na něco chytrý - kniha nejen pro rodiče...

  • Jana Nedvědová

Být inteligentní znamená víc než jen dostávat dobré známky, řešit rychle matematické úlohy nebo se naučit nazpamět spoustu faktů, znamená to víc než mít jen vysoké IQ. Kniha pomáhá dětem ve věku kolem osmého až dvanáctého roku pochopit, na co jsou chytré a jak mohou své přednosti využít k dalšímu rozvoji. Pracuje s osmi druhy inteligence, jak je formuluje teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera. Děti mohou zjišťovat, zda jsou chytré na slova, hudebně chytré, chytré na logiku, obrazově chytré, tělesně chytré, chytré na lidi, chytré na sebe nebo chytré na přírodu. Knihu mohou využít děti samy, ale i rodiče, pedagogové a vychovatelé.  Najdete ji v nabídce nakladatelství Portál.    

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání