TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Balonková soutěž

Ve středu 20.října jsme ve školní družině v rámci vycházky podnikli v přírodě zajímavou soutěž. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme toho náležitě využili. Starší děti z oddělení Včeliček si pro mladší spolužáky připravili  soutěžení s balonky, které si všichni moc užili. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání