TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Předjaří ve družině

Ve školní družině se poslední dny února nesly ve znamení teplejšího počasí, což dokazoval blížící se konec zimy. Po sněhu už pomalu není ani památky, tak jsme toho hned využili na vycházkách i na hřišti. Tento týden se uskutečnilo na hřišti celodružinové shromáždění, při kterém byli vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže "zimní sporty" a vyhlásili jsme novou na měsíc březen a to "zážitek z jarních prázdnin".

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání