TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ZÁŘÍ ve školní družině

Rozběhl se nový školní rok 2023//2024 a my v naší školní družině máme za sebou první polovinu září. Zvláště prvňáčci se seznamovali s prostředím družiny i jídelny, novými kamarády, vychovatelkami, okolím družiny a taky s naší novou výtvarnou soutěží, s kterou nás paní vychovatelky seznámily na prvním celodružinovém shromáždění, které se konalo tento týden na hřišti za družinou.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání