TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

DUBEN ve školní družině

V dubnu nám počasí přálo, a tak jsme většinu času trávili venku. Navštívili jsme dopravní hřiště v DDM, kde jsme plnili spoustu zajímavých interaktivních a vědomostních úkolů. Samozřejmě, že jsme si zde také pořádně pohráli. Rovněž jsme podnikli tématické vycházky Kutnou Horou, kde jsme objevili nová zátiší, především v Jezuitských zahradách. Z výtvarných aktivit jsme vyzkoušeli nové tvoření, například jsme si vyrobili klíčenky z korálků.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání