TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Národní plán obnovy - doučování

  • Jana Nedvědová

Vysoký podíl distanční výuky v minulém školním roce velmi výrazně zasáhl do vzdělávání v českých školách, i přes snahu všech zúčastněných stran měl negativní dopad na vzdělávací výsledky žáků. Na zmírnění těchto dopadů bylo možné v rámci výzvy Národní plán obnovy - doučování zavést pravidelnou podporu pro děti, které to potřebují. Finanční prostředky jsou čerpány z fondu Evropské unie Next Generation EU. Doučování jsme nabídli hned v podzimních měsících a protože se velmi osvědčilo, pokračujeme i v druhém pololetí. Je to podpora velmi výrazná - pomáhá předejít případné školní neúspěšnosti některých žáků, dalším při upevňování a docvičení učiva.    

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání