TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Objevy čekají na tebe

Od září 2013 jsme byli zapojeni do projektu Objevy čekají na tebe. Účast v tomto projektu nám poskytla možnost založit přírodovědný klub zaměřený na zkoumání neživé přírody. Žáci přihlášení do klubu se pod vedením pana učitele Škarky zajímali o následující témata: paleontologie, podzemní vody, nerostné suroviny, horniny, ochrana životního prostředí atd. Důraz byl kladen na poznání místního regionu (terénní cvičení a exkurze). Projekt byl velmi zajímavý. Byl ukončen v červnu 2014.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání