TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt dlouhodobé primární prevence

Projekt dlouhodobé primární prevence realizuje o.s. Prostor Kolín. Bude probíhat po dobu tří školních roků a zapojí se do něj letošní šesté a sedmé třídy. Jeho cílem je předejít vlivům společensky nežádoucích jevů ( jako je například záškoláctví, šikana, závislostní chování, rasismus a xenofobie, projevy násilí a agrese), dále zlepšování sociálního klimatu a vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli. Skupina zapojených dětí by měla získat znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a tyto nástroje by děti měly uplatňovat ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Tento školní rok čekají šesťáky a sedmáky v období od října do dubna čtyři setkání s pracovníky Prostoru, rovněž následující dva roky se budou žáci s pracovníky Prostoru. setkávat. Projekt bude trvat do června 2012.

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání