TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Rozumíme penězům

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  Jeho realizátorem je AISIS o.s.
Projekt vznikl díky finanční a odborné podpoře GE Money Bank ČR, která projekt Rozumíme penězům v roce 2006 iniciovala a od té doby jej i financuje. Od listopadu 2008 je projekt realizován díky finanční podpoře ESF a státního rozpočtu ČR ve Středočeském kraji.
Smyslem projektu není vychovávat podnikatele, ale pomoci dětem rozumět situacím, s kterými se každodenně setkávají. Projekt má  žákům pomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byli si vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.
Na naší škole byli v prvním roce do projektu zapojeni žáci devátého ročníku, kteří navštěvovali nepovinný předmět Rozumíme penězům. Postupně prošli deseti lekcemi – Hospodaření domácnosti, Dovolená, Auto, Peníze, Náklady na bydlení, Nové bydlení, Zodpovědné zadlužování, Spoření a investice, Výhodné nakupování a Smlouvy. Jednotlivá témata žáci převádějí do života fiktivní domácnosti, která řeší běžné sitauce spojené s finančním rozhodováním.  
Od školního roku 2010/2011 nabízíme dětem od sedmého ročníku možnost finančně se vzdělávat formou volitelného předmětu Rozumíme penězům.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání