TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt S TURem tu i zítra budem

Projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho realizátorem je Ekocentrum Podhoubí Praha, směřuje do oblasti ekologické výchovy. Na naší škole se do něj zapojila třída III.A se svojí paní učitelkou třídní Růženou Votrubovou. Pro děti je připravena řada aktivit během celého školního roku – hra, v rámci níž se děti stávají obyvateli země, ve které se snaží zlepšit životní prostředí (žáci plní úkoly, své výsledky porovnávají s postupem ostatních tříd na interaktivním webu, výstupem je knížka vytvořená žáky). Dále děti absolvují dva praktické environmentální programy a projektový den – vše je zaměřeno na ekologickou tématiku a oblast trvale udržitelného rozvoje. Projekt proběhl během školního roku 2009/2010.

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání