TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Školy v pohybu

Od září 2013 se pedagogický sbor školy zapojil do projektu Školy v pohybu, který realizuje Trvalá obnova školy o.s. Projekt napomáhá školám ve vytvoření plánu dalšího rozvoje a poskytuje jim s tím související vzdělávání pro celé pedagogické sbory prostřednictvím seminářů, mentoringu, stáží a také týmové vzdělávání širšího vedení škol v řídících dovednostech. V rámci projektu se uskuteční výjezdní 2 denní seminář pro celý pedagogický sbor (ve dnech 11. a 12.11.), stáž na vybrané škole a semináře pro vedení školy. Projekt končí v prosinci 2014.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání