TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Společné vzdělávání III.

  • Jana Nedvědová

Od 1. 9. 2020 čerpáme opět dotaci z OPVVV, tentokrát z programu Šablony III. Celková výše pro naši školu činí 1 207 324 Kč, program poběží opět dva školní roky. Z dotace bude podpořen poloviční úvazek školního speciálního pedagoga, částečný úvazek školního asistenta a stejně jako předešlé roky i kluby pro žáky - čtenářské, logiky a deskových her a klub v komunikaci v anglickém jazyce. Nově budeme realizovat sdílení pedagogů mezi školami - máme naplánovanou návštěvu Základní školy v Čáslavi a realizovat budeme též projektový den ve škole.        

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání