TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

V technice je budoucnost

V dubnu 2013 jsme navázali spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze a uzavřeli jsme společně smlouvu na účast v projektu s názvem V technice je budoucnost. Cílem projektu je širší zapojení technických témat do výuky předmětů - především do pracovních činností v 9.ročníku a do fyziky. O tom, jak konkrétně bude spolupráce probíhat, budeme průběžně informovat.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání