TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Únor v I. B

  • Jana Nedvědová

Únor je měsíc, který patří karnevalovému veselí a proto si ho děti z I. B také užily. Paní učitelka připravila projektový den Karneval - račte dál, kdy pro děti nachystala pestrý program - výrobu masek, v českém jazyce přepis krátké říkanky a její recitaci, v matematice zábavné úlohy s klauny a jejich řešení. Karnevalové téma se dotklo také geometrie, kdy měly děti za úkol složit šaška z geometrických tvarů a vybarvit ho. V prvouce si povídaly o tradici Masopustu a zhlédly video, jak vypadá masopustní veselí. Děti nezapomněly ani na výzdobu chodby a vyrobily krásné střapaté klauny. Jako třešinka na dortu byla i únorová sněhová nadílka, kterou si děti také velmi užily.

Novinkou je od února pro všechny prvňáčky výuka angličtiny. Děti si vytvořily masku netopýra Mata, který je spolu s dalšími dětskými kamarády bude provázet celou učebnicí.
Nyní se děti setkávájí na online výuce, která je také moc baví, ale už se všichni těšíme, až se potákáme opět ve třídě.
 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání