TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní řád

Školní řád

Školní řád

Od 1. září 2021 platí pro nás všechny částečně upravený školní řád. Je velmi důležité ho znát a nastavená pravidla dodržovat. Seznámit se s ním můžete v příloze dále...

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Přílohou školního řádu jsou pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků. Najdete je na následujícím odkazu...  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání