TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní řád

Školní řád

Školní řád

Od 1. září 2018 platí pro nás všechny částečně upravený školní řád. Je velmi důležité ho znát, všichni jsme s ním byli seznámeni. Pokud si ho chcete kdykoliv připomenout, najdete ho na následujícím odkazu...

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Podle následujících pravidel je hodnoceno chování a výsledky vzdělávání našich žáků... 

Dodatek k pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, v příloze najdete Dodatek k Pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Nutnost vydání dodatku vyplynulo z uzavření škol a přesunutí vzdělávání dětí do domácího prostředí a distanční formy.  Dodatek je zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT č.211/2020.    

Povinná opatření pro žáky v souvislosti s COVID-19 platná od 1.9.2020

Od 1.9. nám všem ve škole, školákům i dospělým, v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 přibyla řada povinností. Přibyla proto, abychom v maximální možné míře chránili zdraví svoje i všech okolo.Děti s nimi byly seznámené hned na začátku školního roku a stávají se pro ně povinná. Připomenout si je můžete v následujícím dokumentu.   

Dodatek k Pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Dodatek k Pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, i v tomto pololetí, jehož značná část proběhla v distanční výuce, jsme upravili pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. S dodatkem se můžete seznámit v příloze.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání