TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní řád

Školní řád

Školní řád

Od 1. září 2021 platí pro nás všechny částečně upravený školní řád. Je velmi důležité ho znát a nastavená pravidla dodržovat. Seznámit se s ním můžete v příloze dále...

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Přílohou školního řádu jsou pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků. Najdete je na následujícím odkazu...  

Povinná opatření pro žáky v souvislosti s COVID-19 platná od 1.9.2021

Od 1. 9. zůstávají v platnosti některé povinnosti a omezení, která mají bránit šíření COVID-19. Prosím berme je tak, že tím v maximální možné míře chránime zdraví svoje i všech okolo  nás a že nám pomohou vydržet ve škole bez povinných karantén a distanční výuky. Sepsané jsou v následujícím dokumentu.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání