TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina v roce 2023/2024

  • Administrátor
Exkurze na sádky ryb

Exkurze na sádky ryb

Ve čtvrtek a v pátek tento týden jsme navštívili rybník Haering v Kutné Hoře. Děti ze školní družiny poznávaly ryby, které lze vidět v rybníku. Tyto ryby si děti také mohly osahat. Kolem rybníku jsme šli procházkou a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací nejen o něm.

Pekelná pohádka

Pekelná pohádka

V pátek 24.listopadu za námi do školní družiny přijelo divadlo Mrak s pohádkovým představením o čertici a pekaři Houstičkovi. Pekelnou pohádku jsme zhlédli v aule školy a všem se moc líbila, rovněž nám připomněla, že zanedlouho už "budou čerti chodit"....

LISTOPAD ve školní družině

LISTOPAD ve školní družině

Začátek měsíce jsme zahájili tradičním celodružinovým shromážděním, a protože se už venku ochladilo, tak jsme trávili více času ve družině a věnovali se různým kreativních aktivitám a hrám. Na hřišti jsme si hráli i uklízeli podzimní listí.

Svatý Martin ve školní družině

Svatý Martin ve školní družině

Svátek svatého Martina patří k nejoblíbenějším svátkům v roce. Děti každoročně 11. listopadu nedočkavě vyhlížejí, zda Martin přijede na bílém koni. Dospěláci se zase těší na husí pečínku. Tak jsme si ve školní družině s radostí vytvořili a namalovali spoustu krásných dekorací a obrázků s tímto tématem.

Ukázka výcviku psů

Ukázka výcviku psů

V pátek 10. listopadu za námi do školní družiny přijeli 3 psí kamarádi z Čáslavi a jejich tři páníčci. Na školním hřišti nám ukázali, jak jednotliví pejsci zvládnou základní poslušnost, odložení i aportování. Do svého vystoupení zapojili i naše odvážné děti, které vedl pan K. Krupička.

Barevné podzimní hrátky

Barevné podzimní hrátky

Ve školní družině si aktivně užíváme podzimní čas, neboť je to období plné barev a změn v přírodě. Každé oddělení se aktivitám věnovalo po svém a paleta výrobků i činností hýřila krásnými podzimními barvami.

Čtení s babičkou

Čtení s babičkou

V úterý 24.10. k nám do školní družiny přišla milá návštěva, babička Miluška. V rámci spolupráce mezi odděleními jsme ji přívítali u Veverek, kde jsme společně se Včeličkami besedovali o starých časech. Také jsme si poslechli její poutavé čtení z knihy Děti z Bullerbynu.

Emongo v ŠD

Emongo v ŠD

V pátek 20.října k nám do školní družiny zavítala africká skupina EMONGO, konkrétně z Konga. V tělocvičně školy nás její členové naučili své tance i písně a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o Africe. Atmosféra byla prostě úžasná!

Dýně a dýničky v ŠD

Dýně a dýničky v ŠD

Již tradičně každý rok v tomto období se děti naší školní družiny zapojily do výroby dekorací a zdobení dýní na keltský svátek Halloween. Svými výtvory jsme pak vyzdobili prostory družiny a také jsme si v přírodě zaběhli tzv. závod dýní.

ŘÍJEN ve školní družině

ŘÍJEN ve školní družině

V podzimním měsíci říjnu obdivujeme měnící se přírodu, tvoříme obrázky z krásně zbarvených opadaných listů, Chodíme také na procházky a hrajeme si na našem oblíbeném hřišti, protože pěkné počasí nám umožňuje hodně času trávit venku.

Beseda s policistou

Beseda s policistou

Ve školní družině jsme ve středu 11.října přivítali strážníka Městské policie Kutná Hora pana Pavla Čiháka, který pohovořil podrobně o náplni a nebezpečnosti jejich práce, co vše obnáší, ukázal nám svou výstroj a policejní vůz. Formou besedy, kdy mu děti samy pokládaly otázky, jsme se seznámili se základními pravidly chování na přechodech, chodnících i mimo ně. Také jak se chovat v nebezpečných situacích a jak předcházet rizikovému chování. 

Zábavné stezky v ŠD

Zábavné stezky v ŠD

Plnění zábavných stezek děti moc baví, a proto jsme si pro ně připravili hned dvě. A to pohádkovou, kterou plnily v přírodě na paloučku a podzimní, kde správným vyluštěním všech otázek vyšla tématická tajenka. Všichni, kdo se zúčastnili, získali malou odměnu.

Podzim ve školní družině

Podzim ve školní družině

Ve školní družině prožíváme podzim kreativně, ale i v pohybu. Umožňuje to krásné teplé počasí, takže děti mohou trávit spoustu času pohybovými aktivitami venku, dokonce i vodními hrátkami v parku. První říjnový týden se konalo celodružinové shromáždění, na kterém byli vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže "slunečnice" a také si děti samy zvolily družinového maskota. Korálkovým hlasováním nejvíce získal návrh HOUBA.

Zářijové tvoření

Zářijové tvoření

Tvoření je ve družině jednou z nejoblíbenějších zájmových aktivit. Podzim už klepe na dveře a my se s dětmi se věnujeme nejen hrám a sportovním aktivitám, ale i kreslení, malování a vyrábění. Téma na tento měsíc byla slunečnice.

Družinové vycházky

Družinové vycházky

Ve školní družině trávíme spoustu času venku na vycházkách. Chodíme do lesa, na nedaleká hřiště, do parku, kde si užíváme sportovních aktivit. V přírodě pozorujeme změny, které s sebou každé roční období přináší, například v tento čas stavíme domečky pro skřítky z přírodnín.

ZÁŘÍ ve školní družině

ZÁŘÍ ve školní družině

Rozběhl se nový školní rok 2023//2024 a my v naší školní družině máme za sebou první polovinu září. Zvláště prvňáčci se seznamovali s prostředím družiny i jídelny, novými kamarády, vychovatelkami, okolím družiny a taky s naší novou výtvarnou soutěží, s kterou nás paní vychovatelky seznámily na prvním celodružinovém shromáždění, které se konalo tento týden na hřišti za družinou.

První týden ve školní družině

První týden ve školní družině

Děti se po prázdninách vzájemně seznámily v nových odděleních, která budou tento školní rok navštěvovat. Především prvňáčci z oddělení Kačenek, Krtečků, Lišek a Zajíčků se seznamovali s prostředím a chodem družiny. A protože máme sluníčkové počasí, využívali jsme ho maximálně pobytem venku.

Organizace v novém školním roce

Organizace v novém školním roce

Ve školní družině máme celkem deset oddělení, která se jmenují podle zvířátek.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání